Meer info


Stem in de Plooi

Het eerste volledige therapieprogramma voor kinderdysfonie!

Stem in de plooi is een uitgebreid therapieprogramma voor het behandelen van kinderdysfonie. Het bevat achtergrondinformatie voor de therapeut, aangepaste informatie voor het kind en spelletjes om samen aan de slag te gaan in de zoektocht naar een gezond stemgebruik.

Het programma wordt gebruikt in therapieën of lessen als aanvulling op de gekende evidence based stemmethodes en -technieken. Het geheel bevindt zich in een losbladige kopieermap zodat de therapeut voor ieder kind een individueel aangepast pakket kan samenstellen. De teksten en oefeningen zijn in een voor kinderen begrijpelijk en aantrekkelijk taalgebruik geschreven.

Er zijn zes hoofdstukken. Eerst komen de anatomie en werking van de stem, het stemonderzoek en stemhygiëne aan bod. Met deze drie hoofdstukken kan er indirect aan de stemgeving gewerkt worden door het inzicht in het stemprobleem en de stembelasting te vergroten.

Verder in de map worden directe methodes op kindermaat aangereikt met als doel een goede adem-stemkoppeling, een ontspannen stemgeving en een verbeterde stemplooisluiting te bekomen.

Om de methodes en oefeningen thuis correct toe te passen werd een feedbacksysteem voorzien waarbij zowel voelen, horen als zien centraal staan. Daarnaast werden er ook schalen geïntegreerd waarmee het kind zijn eigen stemgeving leert evalueren. Dit maakt Stem in de Plooi een volledig uitgewerkt therapieprogramma voor kinderdysfonie.

Bestel nu jouw exemplaar!